Ο καλύτερος τραγουδιστής της κάντρι από κάθε πολιτεία

Είναι πιο εύκολο να αποφασίσεις τον καλύτερο τραγουδιστή της κάντρι από κάποιες πολιτείες παρά άλλες. Υπάρχουν πάρα πολλοί από το Κεντάκι και το Αρκάνσας για να αποφασίσουν γρήγορα, και πολύ λίγοι από άλλους.